บทความ

3D Topology คืออะไร
การใช้โทโปโลจีที่เหมาะสมในการสร้างโมเดล 3D ใน Blender 3D ช่วยให้กระบวนการสร้างเกมและการแอนิเมชั่นตัวละครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ ตัวละครที่มีโทโปโลจีที่เหมาะสมจะทำให้ดูสมจริงและธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาทางเทคนิคหรือโพลีกอนในการคำนวนอีกด้วย
Copyright © 2023 Zepths.
ไทย