บทความ
Modeling กับ Sculpting - อันไหนดีกว่า?


1. มันคืออะไร?

การขึ้นโมเดลด้วยการปั้น (Sculpting) และการขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอน (Polygon Modeling) คือเทคนิคในการสร้างและแก้ไขโมเดล 3D ในโปรแกรม Blender ทั้งสองเทคนิคนี้มีความแตกต่างกันทั้งในกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ที่ได้

2. ก่อนที่เทคนิคนี้จะถูกพัฒนา เรามักจะทำอย่างไร?

ในอดีต การสร้างโมเดล 3D ส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคในการขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอน เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ทั่วถึงและง่ายต่อการเรียนรู้ แต่กับการพัฒนาของเทคโนโลยี การขึ้นโมเดลด้วยการปั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากสามารถสร้างรายละเอียดที่ซับซ้อนได้มากขึ้น

3. การใช้งานเทคนิคนี้อย่างไร?

 • การขึ้นโมเดลด้วยการปั้น: ใช้เครื่องมือปั้นใน Blender ในการเพิ่มหรือลดรายละเอียดของโมเดล โดยการปั้นจะเพิ่มโพลีกอนให้กับโมเดล ทำให้สามารถสร้างรายละเอียดที่ซับซ้อนได้มากขึ้น แต่จะทำให้โมเดลมีความซับซ้อนและเป็นภาระต่อระบบ

 • การขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอน: ใช้เครื่องมือในการสร้างและแก้ไขโพลีกอน ทำให้สามารถควบคุมรูปร่างและโครงสร้างของโมเดลได้ดีขึ้น แต่อาจจะไม่สามารถสร้างรายละเอียดที่ซับซ้อนได้เท่าการปั้น

4. ข้อดีและข้อเสีย

การขึ้นโมเดลด้วยการปั้น

 • ข้อดี: การขึ้นโมเดลด้วยการปั้นมีความรวดเร็วและสามารถสร้างรายละเอียดที่ซับซ้อนได้ เหมาะสำหรับการสร้างรูปลักษณ์ที่ธรรมชาติ เช่น ตัวละคร สัตว์ และเสื้อผ้า
 • ข้อเสีย: การขึ้นโมเดลด้วยการปั้นอาจมีข้อจำกัดในการสร้างรูปแบบที่มีแนวทางแข็งแรง และอาจทำให้โมเดลมีความซับซ้อนสูง ทำให้ต้องมีการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อใช้งานได้ในโปรแกรมอื่นๆ

การขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอน

 • ข้อดี: การขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอนให้ความแม่นยำและควบคุมได้ดี ทำให้สามารถสร้างและแก้ไขรูปร่างและโครงสร้างของโมเดลได้ ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างรูปแบบที่มีแนวทางแข็งแรง เช่น อาคาร ฮาร์ดแวร์ และผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดทางเทคนิค
 • ข้อเสีย: การขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอนอาจไม่สามารถสร้างรายละเอียดที่ซับซ้อนหรือรูปลักษณ์ที่ธรรมชาติได้เท่ากับการปั้น

5. การนำไปใช้

 • การขึ้นโมเดลด้วยการปั้น: เหมาะสำหรับการสร้างรูปทรงที่ธรรมชาติ เช่น ตัวละคร สัตว์ และเสื้อผ้า การปั้นสามารถสร้างรายละเอียดที่ซับซ้อนได้ง่าย สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น งานศิลปะ การออกแบบ
 • การขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอน: เหมาะสำหรับงานที่ต้องการรูปร่างและโครงสร้างที่แน่นอน และรายละเอียดทางเทคนิค เช่น อาคาร ยานพาหนะ และผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างแข็งแรง

6. ความคิดเห็นส่วนบุคคล

เราคิดว่าการเลือกใช้เทคนิคในการขึ้นโมเดล ไม่ว่าจะเป็นการปั้นหรือการขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอน จะขึ้นอยู่กับความต้องการและความสามารถของผู้ใช้

 • ถ้าคุณต้องการสร้างรายละเอียดที่ซับซ้อนและได้รับผลลัพธ์ที่ธรรมชาติ การปั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดี
 • อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการควบคุมมากขึ้นเกี่ยวกับรูปร่างและโครงสร้างของโมเดล การขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอนอาจจะเหมาะสมกว่า

7. สรุป

การขึ้นโมเดลด้วยการปั้นและการขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอนใน Blender มีลักษณะและความสามารถที่แตกต่างกัน

 • การปั้นเหมาะสำหรับการสร้างรายละเอียดที่ซับซ้อนและรูปทรงที่ธรรมชาติ
 • ในขณะที่การขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอนให้ความแม่นยำและควบคุมได้ดีในการสร้างและแก้ไขรูปร่างและโครงสร้างของโมเดล

ตารางเปรียบเทียบการขึ้นโมเดลด้วยการปั้นและการขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอน:

หัวข้อการขึ้นโมเดลด้วยการปั้นการขึ้นโมเดลด้วยโพลีกอน
ความง่ายในการเข้าใจง่ายยาก
ความรวดเร็วในการสร้างสูงต่ำ
ความซับซ้อนของรายละเอียดสูงต่ำ
ความแม่นยำในการควบคุมต่ำสูง
ความซับซ้อนของโมเดลสูงต่ำ
การนำไปใช้ต่อX
Copyright © 2023 Zepths.
ไทย